Garland Roll Rim

stock no. length/os diameter top outside diameter top inside diameter bottom inside diameter inside height outside height weight (lb) saucer size
3722 22.75 20 12 19 19 59 18 BELL
3724 25 21.75 14.25 20 21 73 18 BELL
3726 26 23.25 14 21.5 22 81 20 BELL