Deep Cylinder

stock no. length/os diameter top outside diameter top inside diameter bottom inside diameter inside height outside height weight (lb) saucer size
506 6 Aza 6.5 5.5 5 6 6.25 4.5 8 RIB
508 1 Gal 8.25 7.75 7 7.5 8 6 9 RIB
510 2 Gal 10.75 10.25 9.25 9.5 10.5 11 12 RIB
512 3 Gal 12.75 11.75 9.75 11.25 11.75 13 14 RIB
515 5 Gal 15.75 14.5 12 14 14.75 20 16 RIB
518 10 Gal 18.75 17.5 16 16.5 17.5 42 18 RIB
521 15 Gal 21 19.5 18 0 19 68 20 Rib