Rustic Palm Tree

stock no. length/os diameter top outside diameter top inside diameter bottom inside diameter inside height outside height weight (lb) saucer size
5132 12.5 14 7 11 12 14 10 RIB
5133 17 14 9 14.5 15 29 14 RIB
5134 22 18.5 11 19.25 19.5 51 16 RIB