Swag Roll Rim

stock no. length/os diameter top outside diameter top inside diameter bottom inside diameter inside height outside height weight (lb) saucer size
3823 0 9.5 7.5 4 7 8 8 8 RIB
3824 0 13 10 9 15 12.5 16 12 RIB
3825 0 17 14 7 11 16 32 14 RIB
3826 0 22 18.5 12 19 20.5 53 18 RIB