Square w/ feet

stock no. length/os diameter top outside diameter top inside diameter bottom inside diameter inside height outside height weight (lb) saucer size
8430 12 11 11 11 12.5 19 N/A
8431 14.5 13.5 13.5 13 14.5 25 N/A
8432 17.5 16.5 16.5 16 18 35 N/A
8433 22 20 20 19 20 56 N/A