Bordato Square

stock no. length/os diameter top outside diameter top inside diameter bottom inside diameter inside height outside height weight (lb) saucer size
904 5.25 4 2.75 4 4.5 1.5 5/4 SQ. RIB
906 7.5 6.5 5.5 5.75 6 5 7/6 SQ. RIB
908 1 Gal 9.75 8.5 6.5 8 8.5 9.5 9/8 SQ RIB
910 2 Gal 12 10.5 8.5 10 10.5 14 12/10 SQ RIB
912 3 Gal 14 12.5 10 12 13 22 14 SQ RIB